• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Referat Akcji Letnich i Zimowych

Referat Akcji Letnich i Zimowych

Referat na co dzień zajmuje się przede wszystkim koordynacją Akcji Letnich i Zimowych. Wizytuje akcje oraz szkoli wizytatorów. Organizuje kursy kwatermistrzowskie, warsztaty dla komendantów, kwatermistrzów i magazynierów. Koordynuje kursy wychowawców kolonii oraz kursy kierowników placówek wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Bądź w kontakcie

Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu