• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

phm Ewa Biernat HR

  • Email: ewa.biernat@malopolska.zhr.pl

- Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych jednostek.

- Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego.

- Czynny udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego.

- Prowadzenie bazy jednostek Okręgu:  szczepów i drużyn samodzielnych (miejsce i obszar działania).

- Współpraca ze szczepami i drużynami samodzielnymi oraz organizowanie spotkań z w/w jednostkami.

- Pilotowanie i koordynowanie przekazywania jednostek oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

- Nadzór nad terminowym wywiązywaniem się jednostek z oddawania dokumentacji.

- Nadzór nad przygotowaniem i organizacją szkoleń kwatermistrzowskich