• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

hm Krzysztof Wójtowicz HR

  • Email: Krzysztof.Wojtowicz@malopolska.zhr.pl

  • Telefon: 603 797 390

- Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych jednostek.

- Reprezentowanie Okręgu w Radzie Naczelnej/cedowanie uprawnień.

- Organizowanie i nadzorowanie pracy Zarządu, w tym zwoływanie posiedzeń  i przewodniczenie im oraz przygotowywanie materiałów.

- Nadzorowanie realizacji zadań Zarządu Okręgu.

 - Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego.

- Współpraca z Komisją Rewizyjną Okręgu.

- Współpraca z Kapelanem Okręgu.

- Współpraca z Obwodem Tatrzańskim.

- Współpraca z HOPR.

- Nadzór i współpraca z referatami, zespołami zadaniowymi i pełnomocnikami Okręgu.

- Animowanie działań programowych Okręgu