• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

pwd. Łukasz Brzeziński ćw.

  • Email: lukasz.brzezinski@malopolska.zhr.pl

Zakres czynności:

- Reprezentowanie Okręgu Małopolskiego ZHR wobec organów państwowych i innych jednostek.

- Aktywne uczestnictwo w pracach Okręgu Małopolskiego.

- Czynny udział w spotkaniach Zarządu Okręgu Małopolskiego.

- Opracowywanie zadań i protokołów po posiedzeniach Zarządu i pilnowanie ich dokumentowania.

- Przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia zarządu i opracowywanie po posiedzeniach oraz pilnowanie ich dokumentowania.

- Prowadzenie bazy aktywności członków zarządu.

- Przygotowanie i organizacja Okręgowej Konferencji Wyborczej

- Koordynacja wystąpień Sztandarów Chorągwi