• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Struktura

Okręg Małopolski jest jedną z 13 terenowych jednostek organizacyjnych Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, drugą co do wielkości w Polsce. Obejmuje swym zasięgiem województwo Małopolskie, działając głównie i bardzo prężnie w Krakowie ale też w: Skawinie, Olkuszu, Chrzanowie, Niepołomicach, Trzcianie, Staniątkach, Prusach, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Bliżynie, Suchedniowie, Zakopanem, Sromowcach, Nowym Targi, Starym Sączu i w Miętustwie.

struktura

Organami Okręgu ZHR są:
ZJAZD OKRĘGU - najwyższa władza Okręgu (zwoływany co 2 lata).
ZARZĄD OKRĘGU - (z urzędu Komendant Chorągwi, Komendantka Chorągwi oraz członkowie wybrani przez Zjazd Okręgu w ustalonej przez nich liczbie).
KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU - (osoby wybierane przez Zjazd Okręgu).

Małopolska Chorągiew Harcerek
Małopolska Chorągiew Harcerzy
Koła Przyjaciół Harcerstwa


W skład Okręgu wchodzą:

Na terenie Okręgu Małopolskiego działa Obwód Tatrzański.

Zgodnie z Rozdziałem VI (struktura organizacyjna), Statutu ZHR: "dla podtrzymania tradycji środowiska lub wspólnej pracy organizacyjnej i gospodarczej drużyny mogą powstawać szczepy..."
Pamiętając o roli i miejscu szczepów w małopolskim harcerstwie nadzór nad nimi to bardziej współpraca niż kontrola.
W Okręgu Małopolskim ZHR w chwili obecnej działaja 24 szczepy, wiele o bogatej, wieloletniej tradycji.

mapa