• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

1,5 procent wstęp

[1 procent dla ZHR] Słowem wstępu
ZHR jako OPP
Kogo dotyczy 1,5%
Jak przekazać?!
Kody jednostek

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej działa od przeszło 30 lat, ale harcerstwo w Polsce istnieje od ponad 110. Nasze działanie w ZHR-ze to krótki czas z przebogatej historii harcerstwa, ale pielęgnujemy jego najpiękniejsze tradycje... przekazujemy wartości, którymi wyróżniało się harcerstwo przez wiele lat... oferujemy atrakcyjny program – KONTAKT Z PRZYRODĄ, WYCZYN, WYCHOWANIE PRZEZ ZABAWĘ, NIEUSTANNY ROZWÓJ ...

Jesteśmy młodymi ludźmi zrzeszonymi w jednej organizacji i działającej dla wspólnego dobra a w życiu kierujemy się zasadami zapisanymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim:

"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu".


Na co dzień pełnimy służbę:

BOGU - pogłębiając swoją wiarę podczas rekolekcji, Dni Skupienia i akcji Duszochwaty, podczas Białej Służby, corocznej Mszy św. w Łagiewnikach, zaciągając warty honorowe przy Grobie Pańskim, czynnie uczestnicząc i budując ołtarze na Procesjach Bożego Ciała…
POLSCE - uczestnicząc w obchodach Świąt Narodowych -m.in. 3 Maja, 11 Listopada, angażując się w Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego...
BLIŹNIM - pomagając ludziom wokół nas w codziennych czynnościach, pomagając ludziom starszym w domach, dzieciom w domach dziecka, niepełnosprawnym poprzez program „Pełnia”, potrzebującym w wypadkach w Harcerskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, kwestując w „Polach Nadziei”, zbierając żywność dla Banku Żywności ….

Przekazując 1% swojego podatku naszym środowiskom wspierasz nasze codzienne działania:

umożliwiasz wypoczynek letni i zimowy dzieci z gorzej sytuowanych rodzin
pomagasz organizować wycieczki, biwaki, rajdy, obozy letnie i zimowe,
organizować szkolenia na wysokim poziomie,
uatrakcyjniać zbiórki harcerskie,
zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt zimowiskowy i obozowy,
wspomóc dzieci z uboższych rodzin,
kupować materiały do prowadzenia zbiórek, warsztatów, kursów, szkoleń,

... długo jeszcze możemy wymieniać.
 

WARTO POSTAWIĆ NA HARCERSTWO!!!
PRZEKAŻ 1,5% DLA NASZEGO ŚRODOWISKA

CZUWAJ!!!