• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Obwód Tatrzański

Obwód Tatrzański

 

Zakopane

 

KILKA SŁÓW O OBWODZIE:

Obwód istnieje od 1989 roku. Początkowo w strukturach ZHP-1918, a od 1993 roku w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Obwód jest pomocniczą, wewnętrzną jednostką organizacyjną Okręgu Małopolskiego. Obwód powołany został w celu usprawnienia pracy harcerskiej w środowisku lokalnym, a w szczególności do prowadzenia działań zmierzających do finansowego i administracyjnego wsparcia pracy wychowawczej prowadzonej przez wszystkie jednostki organizacyjne ZHR działające w zasięgu terytorialnym obwodu.

Aktualnie w skład Obwodu wchodzą: 1 gromada zuchowa, 5 drużyn harcerek, 1 drużyna wędrowniczek, 2 drużyn harcerzy oraz 1 samodzielny zastęp harcerzy.

Drużyny te działają w Zakopanem, Nowym Targu, Sromowcach Wyżnych oraz Barcicach.

Sztandar Obwodu Tatrzańskiego ZHR zawiera określoną treść ideową. Kolorystyka tła sztandaru to szarość i zieleń - kolory mundurów harcerek i harcerzy, odpowiadające dwóm hufcom: żeńskiemu i męskiemu, wchodzącym w skład Obwodu. Prawa strona sztandaru: to Krzyż Harcerski ze złota lilijką, okręgiem i wieńcem, otoczony napisem Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Tatrzański w Zakopanem.

 

Zakopane

 

OBWÓD TATRZAŃSKI TWORZĄ:

Tatrzański Hufiec Harcerek i Zuchów,
Tatrzański Związek Drużyn Harcerzy.

DZIAŁALNOŚCIĄ OBWODU KIERUJE ZARZĄD w składzie:

Przewodniczący: phm. Helena Orłowska wędr.
Skarbnik: hm. Maciej Sady HR
Członkowie Zarządu Obwodu:

phm. Rene Karkocha
pwd. Piotr Baś
pwd. Wisz Orłowski HO

KONTAKT: zakopane[na]zhr.pl