• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
 • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
 • NIP: 676-10-87-176
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
 • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
 • NIP: 676-10-87-176

XVIII Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR

XVIII Zjazd Okręgu Małopolskiego ZHR

Organizator wydarzenia

 • Okręg Małopolski ZHR

XVIII ZJazd Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

29 października 2023 roku niedziela

godz. 9.40

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych

 

Program XVIII Zjazdu Okręgu Małopolskiego ZHR - PROJEKT

8.00      Msza Święta w kościele OO. Franciszkanów

9.00      podpisywanie list obecności, odbiór mandatów

9.40      rozpoczęcie XVIII Zjazdu Okręgu Małopolskiego ZHR (9.40 – I termin, 10.00  – II termin)

 • rozpoczęcie zjazdu przez Przewodniczącego Zarządu Okręgu
 • wprowadzenie sztandarów
 • hymn harcerski
 • modlitwa kapelana
 • powitanie gości
 • przemówienia gości
 • wręczenie odznaczeń państwowych, samorządowych i harcerskich
 • wybór Prezydium
 • przyjęcie porządku obrad
 • przyjęcie Regulaminu Zjazdu
 • wybór Komisji Skrutacyjnej
 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków

12.00    sprawozdania ustępujących władz Okręgu

 • Zarządu Okręgu
 • Komisji Rewizyjnej Okręgu
 • pytania do ustępujących władz
 • dyskusja merytoryczna
 • wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Okręgu
 • głosowanie nad absolutorium

13.30    wybory władz Okręgu

 • ustalenie liczby członków zarządu pochodzących z wyboru
 • zgłaszanie kandydatów do władz Okręgu (Zarząd Okręgu, Komisja Rewizyjna Okręgu)
 • prezentacja kandydatów
 • pytania do Kandydatów
 • głosowanie

 

14.30    PRZERWA OBIADOWA

 

15.00    zbiórki wyborcze Małopolskiej Chorągwi Harcerek, Zbiórka Małopolskiej Chorągwi Harcerzy, Okręgowe Zebranie Kół Przyjaciół Harcerstwa

15.30    część merytoryczna

 • przedstawienie projektów uchwał i wniosków
 • dyskusja merytoryczna
 • przyjęcie wniosków i uchwał

16.30    ogłoszenie wyników wyborów

 • przekazanie sznurów

16.50    zakończenie XVIII Zjazdu Okręgu

 • wyprowadzenie sztandarów
 • związanie kręgu