• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Kolejna pozycja książkowa druha Adama F. Barana.

Kolejna pozycja książkowa druha Adama F. Barana.

Pod koniec 2016 ukazała się kolejna pozycja książkowa druha Adama F. Barana, byłego Komendanta Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR pt. „Z tymi co zostali … Harcerskie relacje Warszawa – Londyn (1945-1990)” Serdecznie polecamy!!!

„Ta książka nie jest historią Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHPpgK) ani także powojenną historią harcerstwa krajowego. Ma jednak za zadanie ukazać słabo zbadany i szerzej nieznany problem relacji tych struktur i organizacji na tle ich ówczesnych dziejów. Ponieważ jednak rozeznanie i stan badań na temat krajowego harcerstwa są już znaczące, to w pracy tej główny nurt ustaleń badawczych dąży w kierunku spraw związanych z ZHPpgK. Przyjęta w ten sposób perspektywa i założenia powodują, że prezentowane tu ustalenia tworzą wybrany obraz dziejów tej organizacji i są zaledwie elementem większej całości” – pisze Adam F. Baran.

http://wydawnictwo.isppan.waw.pl/produkt/z-tymi-co-zostali-harcerskie-relacje-warszawa-londyn-1945-1990-2/