• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
  • ul. Grzegórzecka 45-47, 31-532 Kraków
  • NIP: 676-10-87-176

Zgłoszenie AZ 2019

Zgłoszenie AZ 2019

Organizator wydarzenia

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA ZGODY NA AKCJĘ ZIMOWĄ
Do 30.10.2018 r.
- Wypełnienie elektronicznej ankiety pod adresem:
https://goo.gl/forms/sWzqVd0D5PNLdLF63
Do 27.11.2018 r.
- Elektroniczny raport
- Elektroniczny preliminarz (dokument zostanie sprawdzony przez Księgową OM- Małgorzatę
Bochenek do dnia 04.12.2018 r., ew. uwagi zostaną przesłane do kadry akcji)
- Zakres obowiązków komendanta- podpisany (w folderze „Zakresy Obowiązków”, opisać: „Kierownik_Nazwisko_Imię”)
- Zakres obowiązków kwatermistrza- podpisany (w folderze „Zakresy Obowiązków”, opisać: „Kwatermistrz_Nazwisko_Imię”)
4.12.2018 r. Spotkanie dla Komendantów i Kwatermistrzów AZ 2019
Do 18.12.2018 r.
- Formularz zgłoszenia do Kuratorium wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z załącznikami i ew. zgłoszeniami uzupełniającymi/ zmieniającymi (opisać: „Zgłoszenie do Kuratorium”)
- Wykaz kadry pedagogicznej według wzoru (opisać: „Wykaz kadry pedagogicznej”)
- Lista uczestników, w tym kadry (opisać: „LU”)
- Lista grup wraz z podpisem wychowawcy, który bierze za nią odpowiedzialność (opisać: „Lista_grup”)
- Potwierdzenie zawarcia umów z personelem (opieka medyczna, kucharz...) od księgowej OM- Małgorzaty Bochenek lub inne umowy potwierdzające posiadanie niezbędnego personelu (opisać: „Umowy”)
- Informacja na temat dojazdu według wzoru (opisać: „Dojazd+mapa”)
- Umowa najmu terenu lub pisemna zgoda właściciela terenu na pobyt lub potwierdzenie rezerwacji miejsc noclegowych (opisać „Zakwaterowanie”)
- Pełna informacja dotycząca wyjazdu i powrotu (opisać: „Wyjazd+powrót”)
- W przypadku obozów wędrownych rozpisana trasa z terminami i miejscami stacjonowania w wymienionych miejscowościach + mapka z zaznaczoną trasą (opisać: „Trasa+mapa”)
- Porozumienie dwóch lub więcej środowisk (podpisywać porozumienia mogą jedynie szczepowi lub drużynowi drużyn samodzielnych) (opisać: „Porozumienie_ środowisk”)
- W przypadku akcji zagranicznych pisemna zgoda Komisarza Zagranicznego ZHR (opisać: „Zgoda_Komisarza”)
- Zaświadczenia o niekaralności każdego komendanta, wychowawcy (w folderze „KRK”, opisać: „Nazwisko_Imię”)
- Zaświadczenia z Rejestru Przestępców Seksualnych całego personelu (opisać: Rejestr_Nazwisko_Imię)
- Plan pracy zgrupowania z uwzględnieniem terminarzy podobozów (opisać: „Plan_pracy”)
- Podpisane Zakresy Obowiązków komendantów podobozów i wychowawców (opisać: „Wychowawca_Nazwisko_Imię”)
- Wykupione ubezpieczenie dla każdej jednostki jadącej na akcję- potwierdzenia przelewów lub kwity KP (opisać: „Ubezpieczenie_nazwa_drużyny”)
Wydawanie pozwolenia na wyjazd w dniach : 3.01. i 8.01.2019 r.
- Potwierdzenie wpłaty kosztów pośrednich 2%- wysokość może ulec zmianie (opisać: „Koszty pośrednie”)- prosimy o wpłacanie kosztów pośrednich w 2019 roku.
- Lista składek programowych (opisać: „SP”)
Wydrukowane dokumenty:
- Raport i preliminarz z podpisem komendanta w 2 egzemplarzach (prosimy o druk dwustronny - z jednej strony raport, z drugiej preliminarz)
- Zakres Obowiązków komendanta w 2 egzemplarzach
- Zakres Obowiązków kwatermistrza w 2 egzemplarzach
- Wpis do ewidencji placówek wypoczynku- ksero
* Zarząd Okręgu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wymagania dodatkowych dokumentów.